Biološki inspirisana napredna sprave za vežbanje astronauta

Danas postoji mnoštvo sprava za vežbanje. Mnoge koriste pneumatiku, servomotore, zamajce, elastične trake i mogu se kupiti gotove u prodavnicama. NASA bi volela da nađe nove koncepte inspirisane biologijom. Ova vrsta biomimikrije pokazala je efikasnost i izdržljivost u mnogim slučajevima, pa se od inženjera traži da osmisle biološki inspirisan mehanizam koji će biti osnova za aerobne i vežbe otpora astronauta.

Odgovor NASA službenika:

“Rešenje uključuje prečišćavanje vazduha, što nije bio zahtev, a dodaje na složenosti i masi. Predlog je skup postojećih tehnologija. Izvodljivost nije prikazana u potpunosti. Hvala vam."

Internet stranica: NASA

Da je bio uspostavljen dialog, odgovor bi bio:

  • Unutrašnje komponente stvaraju toplotu pretvaranjem energije vežbača u električnu energiju, pa ih mora hladiti okolni vazduh koji u svemirskoj letelici s kosmonautima mora da se filtrira. Dakle, sekundarno filtriranje vazduha bio bi bonus postojećim sistemima.
    Obavešten sam o konkursu nekoliko dana pre isteka roka, a bilo je potrebno više vremena da predstavim ostale detalje.